Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 5799
  • Dzisiaj wizyt: 1
  • Wszystkich komentarzy: 23

Miesięczne Archiwa: Kwiecień 2016

Domum supra petram – Dom na Skale

Taka będzie nazwa naszej kaplicy Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Bielsku – Białej, którą budujemy, którą buduje 50 – osobowy zbór z pomocą ludzi dobrej woli.

Jak mówi Pan:    Zaufaj Panu i czyń dobrze,

Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!

Rozkoszuj się Panem,

A da ci, czego życzy sobie serce twoje!

Powierz Panu drogę swoją,

Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

(Ks. Psalmów 37: 3  - 5  Biblia Warszawska)

Każdy z nas martwi się o przyszłość, o to co nam przyniesie jutro, o to, czy bedzie mieć pracę, zdrowie, czy nasze dzieci odnajdą się w dzisiejszej rzeczywistości, czy będą mieć podstawy – i siłę do walki o własne Życie.  Każdy z nas miał bezsenne noce pełne zmartwienia i modlitwy o wsparcie Boże.  Każdy z nas zna smak strachu o jutro. I każdy z nas doznał ukojenia w modlitwie. Każdy z nas , dzieci Ojca, ujrzał calkowicie inny, bezpieczny nowy dzień.

Czytamy w Ewangelii św Łukasza 12:22 – 26  I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie.  Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie.  Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki!  Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden?  Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie?

Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Sam z siebie, bez Boga? Któż z nas może cokolwiek zrobić sam? Bez wiary, bez Braci, bez ludzkiej, a więc Bożej pomocy? Oczywiście są tacy ludzie…Tylko, że oni  wszystkie swoje dni przeżywają w strachu o jutro – nie mają oparcia.

I dalej:  Spójrzcie na lilie – ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam: Nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.  Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni?  Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie.  Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie;  lecz szukajcie Królestwa jego, A TAMTO BĘDZIE WAM DODANE.

I ostatnie zdanie w tym wątku:

Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Biblia jest piękna, i wbrew opiniom większości  ludzi, bardzo przystępna. Odwołuje sie do naszego serca, naszej duszy i Ducha, który jest w nas.

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną;  ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.  Albowiem gdzie jest SKARB TWÓJ – tam będzie I SERCE TWOJE.

(Ew. Mateusza 6:19 -21, Biblia Warszawska)

Z czym to się wiąże? Jak się wyraża siła Jezusowa w każdym z nas? W każdym odrodzonym człowieku?

Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.  A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,  ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;  ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.  Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

(Ew. Mateusza 5:33 – 37, Biblia Warszawska)

Tak , tak , nie , nie. Proste – i tak potwornie trudne dla człowieka bez wiary. Człowieka bez domu, bez Boga. Ale my wszyscy mamy Dom Na Skale – dom nie ludzkimi rękami zbudowany, dom Boży w naszym sercu. Dlatego też tak będzie nazywać się nasza kaplica w Bielsku – Białej.

Na koniec przesłanie z Jana 14:27

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

Z Bogiem Przyjaciele, Bracia i Siostry.