Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 5799
  • Dzisiaj wizyt: 1
  • Wszystkich komentarzy: 23

Miesięczne Archiwa: Czerwiec 2016

Boża wierność względem nas

Niesamowita jest Boża Miłość, poczytajcie…

Chwalcie Pana, wszystkie narody,

Wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

Albowiem łaska Jego jest można nad nami,

A wierność Jego trwa na wieki! Alleluja.

(Ks. Psalmów 117:1-2, Biblia Warszawska)

I dalej… ten tekst ma kilka tysięcy lat, a jest wciąż aktualny

(Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych

Ani nie stoi na drodze grzeszników,

Ani nie zasiada w gronie szyderców (…)

Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

Wydające swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie,

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

(Ks. Psalmów 1:1-3, Biblia Warszawska)

Porwaliśmy się jako zbór na coś niemożliwego dla człowieka, 50 ludzi buduje naszą nową kaplicę. Buduje każdy wg swojego Daru. Pracą, doradztwem, pieniędzmi…Dostaliśmy wsparcie od wielu zborów w Polsce, z Krakowa, Katowic, Ełku…Niemniej największe wsparcie dostaliśmy od…no kogo? Od Pana, który nas natchnął swym Duchem. On w nas uwierzył, czy my też to potrafimy? Dlatego dzisiaj będzie o zaufaniu.

A potem wyszedł i ujrzał celnika, imieniem Lewi, siedzącego przy cle. I rzekł do niego: Pójdź za mną.  I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim.  A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim. I była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu.  I szemrali faryzeusze i ich uczeni w Piśmie, mówiąc do uczniów jego: Dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie?   A Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają.  Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych.

(Ew. Łukasza 5:27 – 32, Biblia Warszawska)

Faryzeusze mieli kolejny pretekst do szemrania, do negowania nauk Jezusa.

W Biblii czytamy:

A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,  aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział:

Panie, któż uwierzył wieści naszej,

a komu objawiło się ramię Pana?

Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz:

Zaślepił oczy ich

I zatwardził serce ich,

Aby nie widzieli oczami swymi

I nie rozumieli sercem swym,

I  żeby się nie nawrócili,

I żebym ich nie uzdrowił.

Natomiast Lewi… przejrzał, przejrzał bo uwierzył i zaufał. Zaufanie do Pana to taki Dom Na Skale, to fundament.  Fundament nie tylko wiary, ale także fundament naszego postępowania, widzenia świata, stosunku do ludzi. Ten fundament poprzez nas epatuje miłością i szacunkiem do Człowieka… Jak rzekł nam Jezus – Bogami jesteście… Bogami w mądrym postępowaniu i miłości. A teraz jeszcze coś o zaufaniu.

Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego,  ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci.  A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi.  A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów.  A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały.  Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały.  Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny.  Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. ( Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.  A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim.

My też łowimy. Łowimy ludzi poprzez Pana. Budujemy poprzez Pana. Żyjemy poprzez Pana. Skąd ta pewność? Bo MU UFAMY, stąd jest nasza siła.